Pod RELX Infinity Pro 2 - Longjing Ice Tea ( Trà long tỉnh )

Pod RELX Infinity Pro 2 - Longjing Ice Tea ( Trà long tỉnh )

Pod RELX Infinity Pro 2 - Longjing Ice Tea ( Trà long tỉnh )

Pod RELX Infinity Pro 2 - Longjing Ice Tea ( Trà long tỉnh )

  • 518
  • tyxnxsu
  • 130.000đ
  • - +
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Pod RELX Infinity Pro - Pepper Mint 5% ( Kẹo bạc hà )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Pepper Mint 5% ( Kẹo bạc hà )

Giá: 130.000đ

	Pod RELX Infinity Pro - Lush Tobacco 4,6% ( Xì gà sữa )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Lush Tobacco 4,6% ( Xì gà sữa )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Lime Tobacco 5% (Thuốc lá chanh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Lime Tobacco 5% (Thuốc lá chanh )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Lime Sparkle

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Lime Sparkle

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Smooth Tobacco 5% ( Thuốc lá êm )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Smooth Tobacco 5% ( Thuốc lá êm )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Honey Pomelo ( Trà bưởi mật ong )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Honey Pomelo ( Trà bưởi mật ong )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Ice Tobacco 5% ( Thuốc lá lạnh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Ice Tobacco 5% ( Thuốc lá lạnh )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Iced Latte ( Café )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Iced Latte ( Café )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Root Brew ( Xá xị )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Root Brew ( Xá xị )

Giá: 130.000đ

Call 0Call Call Zalo