Vaporshop™ | Shop thuốc lá điện tử và tinh dầu lớn nhất Việt Nam

xlim sq pro INFINITY 2
Sản phẩm mớiXem thêm >>
GOLD LEAF 100ML - G.M.T ( Thuốc lá caramel )

Thêm vào giỏ Mua ngay

GOLD LEAF 100ML - G.M.T ( Thuốc lá caramel )

280.000đ 350.000đ

GOLD LEAF 100ML - Acapulco ( Thuốc lá vani )

Thêm vào giỏ Mua ngay

GOLD LEAF 100ML - Acapulco ( Thuốc lá vani )

280.000đ 350.000đ

(Đào vải) ROMIO NECTARINE LYCHEE 100ML

Thêm vào giỏ Mua ngay

(Đào vải) ROMIO NECTARINE LYCHEE 100ML

Giá: 350.000đ

GOLD LEAF 100ML - Green Cedar ( Thuốc lá bạc hà )

Thêm vào giỏ Mua ngay

GOLD LEAF 100ML - Green Cedar ( Thuốc lá bạc hà )

280.000đ 350.000đ

GOLD LEAF 100ML - Royal OAK ( Thuốc lá chuối caramel )

Thêm vào giỏ Mua ngay

GOLD LEAF 100ML - Royal OAK ( Thuốc lá chuối caramel )

280.000đ 350.000đ

Relx Infinity 2 Device

Thêm vào giỏ Mua ngay

Relx Infinity 2 Device

Giá: 950.000đ

 ( việt quất mâm xôi ) Pod DotMod Dot Switch - blue raspberry

Thêm vào giỏ Mua ngay

( việt quất mâm xôi ) Pod DotMod Dot Switch - blue raspberry

65.000đ 75.000đ

 ( nước tăng lực ) Pod DotMod Dot Switch - energy drink

Thêm vào giỏ Mua ngay

( nước tăng lực ) Pod DotMod Dot Switch - energy drink

65.000đ 75.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Caramel Tobacco ( Thuốc lá caramel )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Caramel Tobacco ( Thuốc lá caramel )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Cheese Cake ( Bánh phô mai )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Cheese Cake ( Bánh phô mai )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Eggyolk Cake ( Bánh trứng )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Eggyolk Cake ( Bánh trứng )

Giá: 90.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Grape Yogurt ( Sữa chua nho )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Grape Yogurt ( Sữa chua nho )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Strawberry Yogurt ( Sữa chua dâu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Strawberry Yogurt ( Sữa chua dâu )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Watermelon Yogurt ( Sữa chua dưa hấu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Watermelon Yogurt ( Sữa chua dưa hấu )

Giá: 80.000đ

Pod Vantasy by Jude Prefilled

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Vantasy by Jude Prefilled

Giá: 150.000đ

Aspire Gotek X V2 ( II ) Device

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Gotek X V2 ( II ) Device

350.000đ 380.000đ

WAKA soMatch Mini Pod banana ice

Thêm vào giỏ Mua ngay

WAKA soMatch Mini Pod banana ice

Giá: 130.000đ

COMBO GIÁ TỐT

Xem thêm >>
COMBO XLIM SQ Pro - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO XLIM SQ Pro - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 950.000đ

	COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 850.000đ

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Giá: 800.000đ

COMBO ASPIRE FLUFFI - Máy fullbox + Pack Pod Occ (2pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE FLUFFI - Máy fullbox + Pack Pod Occ (2pcs)

Giá: 650.000đ

COMBO ASPIRE FLUFFI - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE FLUFFI - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 750.000đ

Combo DotMod dotPod S 18W - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

Combo DotMod dotPod S 18W - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 1.000.000đ

Combo Oxva Oneo 40w - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

Combo Oxva Oneo 40w - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 750.000đ

COMBO ASPIRE RIIL X - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE RIIL X - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

1.200.000đ 1.300.000đ

COMBO ASPIRE RIIL X - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn + Pack Occ (5pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE RIIL X - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn + Pack Occ (5pcs)

1.400.000đ 1.500.000đ

RELX - GOTEK

Xem thêm >>
Relx Infinity 2 Device

Thêm vào giỏ Mua ngay

Relx Infinity 2 Device

Giá: 950.000đ

 ( việt quất mâm xôi ) Pod DotMod Dot Switch - blue raspberry

Thêm vào giỏ Mua ngay

( việt quất mâm xôi ) Pod DotMod Dot Switch - blue raspberry

65.000đ 75.000đ

 ( nước tăng lực ) Pod DotMod Dot Switch - energy drink

Thêm vào giỏ Mua ngay

( nước tăng lực ) Pod DotMod Dot Switch - energy drink

65.000đ 75.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Caramel Tobacco ( Thuốc lá caramel )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Caramel Tobacco ( Thuốc lá caramel )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Cheese Cake ( Bánh phô mai )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Cheese Cake ( Bánh phô mai )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Eggyolk Cake ( Bánh trứng )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Eggyolk Cake ( Bánh trứng )

Giá: 90.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Grape Yogurt ( Sữa chua nho )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Grape Yogurt ( Sữa chua nho )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Strawberry Yogurt ( Sữa chua dâu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Strawberry Yogurt ( Sữa chua dâu )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Watermelon Yogurt ( Sữa chua dưa hấu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Watermelon Yogurt ( Sữa chua dưa hấu )

Giá: 80.000đ

Pod Vantasy by Jude Prefilled

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Vantasy by Jude Prefilled

Giá: 150.000đ

WAKA soMatch Mini Pod banana ice

Thêm vào giỏ Mua ngay

WAKA soMatch Mini Pod banana ice

Giá: 130.000đ

WAKA soMatch Mini Pod Lemon Lime

Thêm vào giỏ Mua ngay

WAKA soMatch Mini Pod Lemon Lime

Giá: 130.000đ

WAKA soMatch Mini Pod Source apple

Thêm vào giỏ Mua ngay

WAKA soMatch Mini Pod Source apple

Giá: 130.000đ

WAKA soMatch Mini Pod Strawberry kiwi

Thêm vào giỏ Mua ngay

WAKA soMatch Mini Pod Strawberry kiwi

Giá: 130.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea  Pineapple( Trà Ô long Dứa )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Pineapple( Trà Ô long Dứa )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Pear ( Trà Ô long Lê )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Pear ( Trà Ô long Lê )

Giá: 80.000đ

Aspire Gotek X V2 ( II ) Device

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Gotek X V2 ( II ) Device

350.000đ 380.000đ

Aspire Fluffi 20W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Fluffi 20W Pod Kit

Giá: 550.000đ

Oxva Xlim SQ Pro 30W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim SQ Pro 30W Pod Kit

Giá: 700.000đ

Oxva ONEO 40W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva ONEO 40W Pod Kit

550.000đ 800.000đ

DotMod dotPod S Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

DotMod dotPod S Pod Kit

750.000đ 850.000đ

Nevoks Feelin C1 30w Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Nevoks Feelin C1 30w Pod Kit

Giá: 180.000đ

Oxva Xlim Pro 30W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim Pro 30W Pod Kit

Giá: 650.000đ

Oxva Xlim Pro 30w  New Color ( Màu Mới ) 2024 Pod kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim Pro 30w New Color ( Màu Mới ) 2024 Pod kit

650.000đ 750.000đ

Aspire Riil X Pod Kit –  Silver ( Bản Bạc )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Riil X Pod Kit – Silver ( Bản Bạc )

950.000đ 1.050.000đ

 Betamax Vantasy Device

Thêm vào giỏ Mua ngay

Betamax Vantasy Device

Giá: 100.000đ

Vapor Vstorm Eco Disposable RTA Kit 90W

Thêm vào giỏ Mua ngay

Vapor Vstorm Eco Disposable RTA Kit 90W

450.000đ 550.000đ

Oxva Xlim Pro 30W New Color (Màu Mới) Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim Pro 30W New Color (Màu Mới) Pod Kit

650.000đ 700.000đ

Hàng đang về
Oxva Xlim SE 2 30W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim SE 2 30W Pod Kit

Giá: 500.000đ

Hàng đang về
 Aspire Gotek Pro Pod Kit (Kèm đầu rỗng)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Gotek Pro Pod Kit (Kèm đầu rỗng)

Giá: 450.000đ

Hàng đang về
Aspire Favostix 1.5 New color ( màu mới ) Pod Kit - NÂNG CẤP AIRFLOW

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Favostix 1.5 New color ( màu mới ) Pod Kit - NÂNG CẤP AIRFLOW

Giá: 550.000đ

EJUICE - TINH DẦU

Xem thêm >>
Super Ice Juice Salt Nic 30ml - Avocado Ice ( Bơ lạnh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Super Ice Juice Salt Nic 30ml - Avocado Ice ( Bơ lạnh )

Giá: 320.000đ

Queen Salt Nic 30ml - Aloe Grape ( Nho Nha đam )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Queen Salt Nic 30ml - Aloe Grape ( Nho Nha đam )

Giá: 280.000đ

Hold' Em Salt Nic 30ml - Apple Mango ( Táo Xoài )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Hold' Em Salt Nic 30ml - Apple Mango ( Táo Xoài )

Giá: 320.000đ

Hold' Em Salt Nic 30ml - Grapefruit Yakult ( Sữa chua Bưởi )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Hold' Em Salt Nic 30ml - Grapefruit Yakult ( Sữa chua Bưởi )

Giá: 320.000đ

Hold' Em Salt Nic 30ml - Mango Mangosteen ( Xoài Măng Cụt )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Hold' Em Salt Nic 30ml - Mango Mangosteen ( Xoài Măng Cụt )

Giá: 320.000đ

Hold' Em Salt Nic 30ml - Mangosteen Kiwi ( Măng cụt Kiwi )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Hold' Em Salt Nic 30ml - Mangosteen Kiwi ( Măng cụt Kiwi )

Giá: 320.000đ

Hold' Em Salt Nic 30ml - Peach Grape ( Đào Nho )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Hold' Em Salt Nic 30ml - Peach Grape ( Đào Nho )

Giá: 320.000đ

Queen Salt Nic 30ml - Grape Wine ( Vang Nho )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Queen Salt Nic 30ml - Grape Wine ( Vang Nho )

Giá: 280.000đ

Queen Salt Nic 30ml - Lychee ( Vải )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Queen Salt Nic 30ml - Lychee ( Vải )

Giá: 280.000đ

Queen Salt Nic 30ml - Mango ( Xoài )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Queen Salt Nic 30ml - Mango ( Xoài )

Giá: 280.000đ

Queen Salt Nic 30ml - Passion Fruit ( Chanh dây )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Queen Salt Nic 30ml - Passion Fruit ( Chanh dây )

Giá: 280.000đ

Queen Salt Nic 30ml - Watermelon ( Dưa hấu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Queen Salt Nic 30ml - Watermelon ( Dưa hấu )

Giá: 280.000đ

Queen Salt Nic 30ml - Strawberry Lychee ( Dâu Vải )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Queen Salt Nic 30ml - Strawberry Lychee ( Dâu Vải )

Giá: 280.000đ

Unique limited Juice Salt Nic 30ml - Coconut Candy ( Kẹo Dừa )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Unique limited Juice Salt Nic 30ml - Coconut Candy ( Kẹo Dừa )

Giá: 320.000đ

Super Ice Juice Salt Nic 30ml - Cola Ice ( Cola lạnh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Super Ice Juice Salt Nic 30ml - Cola Ice ( Cola lạnh )

Giá: 320.000đ

Super Ice Juice Salt Nic 30ml - Jack fruit Ice ( Mít lạnh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Super Ice Juice Salt Nic 30ml - Jack fruit Ice ( Mít lạnh )

Giá: 320.000đ

Super Ice Juice Salt Nic 30ml - Longan Ice ( Nhãn lạnh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Super Ice Juice Salt Nic 30ml - Longan Ice ( Nhãn lạnh )

Giá: 320.000đ

DISPOSABLE - POD DÙNG 1 LẦN

Xem thêm >>
Pod 1 Lần CS25 3% 9000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 Lần CS25 3% 9000 Puffs

230.000đ 250.000đ

Pod 1 Lần VAPGO BAR 5% 12000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 Lần VAPGO BAR 5% 12000 Puffs

280.000đ 300.000đ

Pod 1 Lần CS25 5% 8000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 Lần CS25 5% 8000 Puffs

Giá: 230.000đ

Pod 1 Lần CS25 5% 10000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 Lần CS25 5% 10000 Puffs

250.000đ 280.000đ

Pod 1 lần Relx WAKA SoMatch MB6000 3% 6000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 lần Relx WAKA SoMatch MB6000 3% 6000 Puffs

150.000đ 250.000đ

Pod 1 lần MIOU 5% 7000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 lần MIOU 5% 7000 Puffs

Giá: 200.000đ

Pod 1 lần VANTASY 5% 5000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 lần VANTASY 5% 5000 Puffs

Giá: 250.000đ

Pod 1 lần Relx WAKA SoPRO PA10000 3% 10000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 lần Relx WAKA SoPRO PA10000 3% 10000 Puffs

Giá: 250.000đ

Pod 1 lần MIOU 5% 12000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 lần MIOU 5% 12000 Puffs

230.000đ 250.000đ

ACCESSORIES - PHỤ KIỆN POD

Xem thêm >>
Pod Occ dotPod S 0.6 / 0.8 / 1.0 Ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Occ dotPod S 0.6 / 0.8 / 1.0 Ohm

Giá: 110.000đ

Pod OCC Aspire Fluffi - 0.6/ 1.0 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod OCC Aspire Fluffi - 0.6/ 1.0 ohm

Giá: 80.000đ

Đầu Pod Oxva Oneo 0.4 / 0.6 / 0.8 Ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Đầu Pod Oxva Oneo 0.4 / 0.6 / 0.8 Ohm

Giá: 80.000đ

Đầu pod rỗng Aspire Riil X

Thêm vào giỏ Mua ngay

Đầu pod rỗng Aspire Riil X

Giá: 110.000đ

OCC  Aspire Minican 3 - 0.8 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC Aspire Minican 3 - 0.8 ohm

Giá: 70.000đ

Đầu pod rỗng Oxva Origin Mini

Thêm vào giỏ Mua ngay

Đầu pod rỗng Oxva Origin Mini

Giá: 100.000đ

Pack OCC Oxva Origin ( UNICOIL ) - 5pcs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pack OCC Oxva Origin ( UNICOIL ) - 5pcs

Giá: 350.000đ

OCC Oxva Origin ( UNICOIL ) - 0.2/ 0.3/ 0.5/ 1.0 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC Oxva Origin ( UNICOIL ) - 0.2/ 0.3/ 0.5/ 1.0 ohm

Giá: 80.000đ

Pod OCC Oxva Xlim - 0.4/ 0.6/ 0.8 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod OCC Oxva Xlim - 0.4/ 0.6/ 0.8 ohm

Giá: 90.000đ

Pod OCC Ursa Nano - 0.6/ 0.8 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod OCC Ursa Nano - 0.6/ 0.8 ohm

Giá: 90.000đ

Đầu pod rỗng Nevoks Feelin 22W

Thêm vào giỏ Mua ngay

Đầu pod rỗng Nevoks Feelin 22W

Giá: 80.000đ

 OCC Nevoks Feelin - 0.3/ 0.4/ 0.6/ 0.8/ 1.0 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC Nevoks Feelin - 0.3/ 0.4/ 0.6/ 0.8/ 1.0 ohm

Giá: 70.000đ

Đầu pod rỗng Nevoks Feelin X 40W

Thêm vào giỏ Mua ngay

Đầu pod rỗng Nevoks Feelin X 40W

Giá: 100.000đ

Pack OCC Nevoks Feelin - 5pcs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pack OCC Nevoks Feelin - 5pcs

Giá: 300.000đ

Đầu pod rỗng Nevoks Feelin Mini 18W

Thêm vào giỏ Mua ngay

Đầu pod rỗng Nevoks Feelin Mini 18W

Giá: 80.000đ

Pod OCC Nevoks Feelin A1

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod OCC Nevoks Feelin A1

Giá: 80.000đ

OCC Orion V2 LVE - 0.4 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC Orion V2 LVE - 0.4 ohm

Giá: 80.000đ

OCC Orion V2 LVE - 0.8 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC Orion V2 LVE - 0.8 ohm

Giá: 80.000đ

Pod OCC Aspire Favostix - 0.6 / 0.8/ 1.0 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod OCC Aspire Favostix - 0.6 / 0.8/ 1.0 ohm

Giá: 90.000đ

Pack Pod OCC Aspire Favostix - 3pcs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pack Pod OCC Aspire Favostix - 3pcs

Giá: 270.000đ

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

63 tỉnh thành

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1

Trong vòng 30 ngày

THỜI GIAN LÀM VIỆC

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ 2 - Thứ 7: 10 AM - 8 PM Chủ Nhật: 10 AM - 5 PM

HOTLINE

HOTLINE

0799.999.909
Call 0Call Call Zalo