Vaporshop™ | Shop thuốc lá điện tử và tinh dầu lớn nhất Việt Nam

Oxva
Sản phẩm mớiXem thêm >>
Feelin A1 30w Pod Kit By Nevoks

Thêm vào giỏ Mua ngay

Feelin A1 30w Pod Kit By Nevoks

400.000đ 450.000đ

Flexus Q Pod Kit Retro 700mAh By Aspire

Thêm vào giỏ Mua ngay

Flexus Q Pod Kit Retro 700mAh By Aspire

590.000đ 650.000đ

Gotek X Pod System 650mAh  By Aspire new color 2023

Thêm vào giỏ Mua ngay

Gotek X Pod System 650mAh By Aspire new color 2023

Giá: 250.000đ

Xlim Pro Pod Kit 30W by Oxva

Thêm vào giỏ Mua ngay

Xlim Pro Pod Kit 30W by Oxva

600.000đ 700.000đ

Minican 3 15W Pod Kit By Aspire

Thêm vào giỏ Mua ngay

Minican 3 15W Pod Kit By Aspire

Giá: 350.000đ

GOLD LEAF 100ML - Rosewood ( Thuốc lá hoa hồng )

Thêm vào giỏ Mua ngay

GOLD LEAF 100ML - Rosewood ( Thuốc lá hoa hồng )

280.000đ 350.000đ

GOLD LEAF 100ML - G.M.T ( Thuốc lá caramel )

Thêm vào giỏ Mua ngay

GOLD LEAF 100ML - G.M.T ( Thuốc lá caramel )

280.000đ 350.000đ

GOLD LEAF 100ML - Acapulco ( Thuốc lá vani )

Thêm vào giỏ Mua ngay

GOLD LEAF 100ML - Acapulco ( Thuốc lá vani )

280.000đ 350.000đ

GOLD LEAF 100ML - Emericano ( Thuốc lá cafe )

Thêm vào giỏ Mua ngay

GOLD LEAF 100ML - Emericano ( Thuốc lá cafe )

280.000đ 350.000đ

GOLD LEAF 100ML - Green Cedar ( Thuốc lá bạc hà )

Thêm vào giỏ Mua ngay

GOLD LEAF 100ML - Green Cedar ( Thuốc lá bạc hà )

280.000đ 350.000đ

GOLD LEAF 100ML - Royal OAK ( Thuốc lá chuối caramel )

Thêm vào giỏ Mua ngay

GOLD LEAF 100ML - Royal OAK ( Thuốc lá chuối caramel )

280.000đ 350.000đ

BUSHOU Saltnic - Masamune ( Sữa chua xoài )

Thêm vào giỏ Mua ngay

BUSHOU Saltnic - Masamune ( Sữa chua xoài )

280.000đ 320.000đ

BUSHOU Saltnic - Takeda ( Chuối xoài cam )

Thêm vào giỏ Mua ngay

BUSHOU Saltnic - Takeda ( Chuối xoài cam )

280.000đ 320.000đ

BUSHOU Saltnic - Tokucawa ( Chuối cốm )

Thêm vào giỏ Mua ngay

BUSHOU Saltnic - Tokucawa ( Chuối cốm )

280.000đ 320.000đ

BUSHOU Saltnic - Tadakatsu ( Dâu mâm xôi dứa )

Thêm vào giỏ Mua ngay

BUSHOU Saltnic - Tadakatsu ( Dâu mâm xôi dứa )

280.000đ 320.000đ

BUSHOU Saltnic - Hideyoshi ( Dưa gang vải )

Thêm vào giỏ Mua ngay

BUSHOU Saltnic - Hideyoshi ( Dưa gang vải )

280.000đ 320.000đ

BUSHOU Saltnic - Nobunaca ( Ổi chanh dây )

Thêm vào giỏ Mua ngay

BUSHOU Saltnic - Nobunaca ( Ổi chanh dây )

280.000đ 320.000đ

Thân máy Relx Infinity Device – Sky Blush (Không kèm đầu pod)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Thân máy Relx Infinity Device – Sky Blush (Không kèm đầu pod)

550.000đ 700.000đ

COMBO BIG SALE

Xem thêm >>
COMBO ASPIRE FLEXUS Q RETRO - Máy fullbox + Pack Occ (5pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE FLEXUS Q RETRO - Máy fullbox + Pack Occ (5pcs)

Giá: 750.000đ

	COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 800.000đ

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Giá: 750.000đ

COMBO ASPIRE MINICAN 3 - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE MINICAN 3 - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 550.000đ

COMBO ASPIRE MINICAN 3 - Máy fullbox + Pack Pod Occ (2pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE MINICAN 3 - Máy fullbox + Pack Pod Occ (2pcs)

Giá: 450.000đ

COMBO ASPIRE FLUFFI - Máy fullbox + Pack Pod Occ (2pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE FLUFFI - Máy fullbox + Pack Pod Occ (2pcs)

Giá: 650.000đ

COMBO ASPIRE FLUFFI - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE FLUFFI - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 750.000đ

OXVA XLIM V2 + JUICE SALT BẤT KÌ

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA XLIM V2 + JUICE SALT BẤT KÌ

Giá: 700.000đ

COMBO ASPIRE RIIL X - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE RIIL X - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

1.200.000đ 1.300.000đ

COMBO ASPIRE RIIL X - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn + Pack Occ (5pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE RIIL X - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn + Pack Occ (5pcs)

1.400.000đ 1.500.000đ

OXVA XLIM V2 + PACK POD OCC TÙY CHỌN

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA XLIM V2 + PACK POD OCC TÙY CHỌN

Giá: 700.000đ

OXVA XLIM V2 + JUICE SALT BẤT KÌ + PACK POD OCC TÙY CHỌN

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA XLIM V2 + JUICE SALT BẤT KÌ + PACK POD OCC TÙY CHỌN

Giá: 850.000đ

	COMBO FEELIN A1 - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO FEELIN A1 - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Giá: 550.000đ

COMBO FEELIN A1 - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO FEELIN A1 - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 600.000đ

RELX - GOTEK

Xem thêm >>
WAKA soMatch Mini Pod banana ice

Thêm vào giỏ Mua ngay

WAKA soMatch Mini Pod banana ice

Giá: 130.000đ

WAKA soMatch Mini Pod Lemon Lime

Thêm vào giỏ Mua ngay

WAKA soMatch Mini Pod Lemon Lime

Giá: 130.000đ

WAKA soMatch Mini Pod Source apple

Thêm vào giỏ Mua ngay

WAKA soMatch Mini Pod Source apple

Giá: 130.000đ

WAKA soMatch Mini Pod Strawberry kiwi

Thêm vào giỏ Mua ngay

WAKA soMatch Mini Pod Strawberry kiwi

Giá: 130.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Caramel Tobacco ( Thuốc lá caramel )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Caramel Tobacco ( Thuốc lá caramel )

Giá: 90.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Cheese Cake ( Bánh phô mai )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Cheese Cake ( Bánh phô mai )

Giá: 90.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Eggyolk Cake ( Bánh trứng )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Eggyolk Cake ( Bánh trứng )

Giá: 90.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Grape Yogurt ( Sữa chua nho )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Grape Yogurt ( Sữa chua nho )

Giá: 90.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Strawberry Yogurt ( Sữa chua dâu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Strawberry Yogurt ( Sữa chua dâu )

Giá: 90.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Watermelon Yogurt ( Sữa chua dưa hấu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Watermelon Yogurt ( Sữa chua dưa hấu )

Giá: 90.000đ

Pod Vantasy by Jude Prefilled

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Vantasy by Jude Prefilled

Giá: 150.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea  Pineapple( Trà Ô long Dứa )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Pineapple( Trà Ô long Dứa )

Giá: 90.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Pear ( Trà Ô long Lê )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Pear ( Trà Ô long Lê )

Giá: 90.000đ

Thân máy Relx Infinity Device – Sky Blush (Không kèm đầu pod)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Thân máy Relx Infinity Device – Sky Blush (Không kèm đầu pod)

550.000đ 700.000đ

Feelin A1 30w Pod Kit By Nevoks

Thêm vào giỏ Mua ngay

Feelin A1 30w Pod Kit By Nevoks

400.000đ 450.000đ

Flexus Q Pod Kit Retro 700mAh By Aspire

Thêm vào giỏ Mua ngay

Flexus Q Pod Kit Retro 700mAh By Aspire

590.000đ 650.000đ

Gotek X Pod System 650mAh  By Aspire new color 2023

Thêm vào giỏ Mua ngay

Gotek X Pod System 650mAh By Aspire new color 2023

Giá: 250.000đ

Xlim Pro Pod Kit 30W by Oxva

Thêm vào giỏ Mua ngay

Xlim Pro Pod Kit 30W by Oxva

600.000đ 700.000đ

Minican 3 15W Pod Kit By Aspire

Thêm vào giỏ Mua ngay

Minican 3 15W Pod Kit By Aspire

Giá: 350.000đ

Vantasy by Jude Device

Thêm vào giỏ Mua ngay

Vantasy by Jude Device

Giá: 100.000đ

Aspire Fluffi 20W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Fluffi 20W Pod Kit

Giá: 550.000đ

Aspire Gotek S Pod Kit 650mAh

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Gotek S Pod Kit 650mAh

Giá: 350.000đ

Gotek X Pod System by ASPIRE

Thêm vào giỏ Mua ngay

Gotek X Pod System by ASPIRE

Giá: 250.000đ

Riil X Aspire Pod System – Bản Bạc ( Silver )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Riil X Aspire Pod System – Bản Bạc ( Silver )

850.000đ 1.100.000đ

Vapor Vstorm Eco Disposable RTA Kit 90W

Thêm vào giỏ Mua ngay

Vapor Vstorm Eco Disposable RTA Kit 90W

Giá: 550.000đ

OXVA XLIM V2 Limited Phiên Bản Kỷ Niệm 3rd Anniversary Edition

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA XLIM V2 Limited Phiên Bản Kỷ Niệm 3rd Anniversary Edition

550.000đ 600.000đ

Oxva Origin Mini 60w Pod Mod Kit 2200mah 4ml

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Origin Mini 60w Pod Mod Kit 2200mah 4ml

850.000đ 950.000đ

NEVOKS FEELIN X POD KIT 40W 1600mAh 5ML

Thêm vào giỏ Mua ngay

NEVOKS FEELIN X POD KIT 40W 1600mAh 5ML

Giá: 650.000đ

Lost Vape Ursa Nano Pro Pod System Kit 900mAh 25W

Thêm vào giỏ Mua ngay

Lost Vape Ursa Nano Pro Pod System Kit 900mAh 25W

500.000đ 750.000đ

Hàng đang về
Oxva Xlim Pro 30w New Color (Màu Mới) Pod kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim Pro 30w New Color (Màu Mới) Pod kit

650.000đ 700.000đ

Hàng đang về
Gotek Pro Pod System 1500mAh  By Aspire

Thêm vào giỏ Mua ngay

Gotek Pro Pod System 1500mAh By Aspire

Giá: 450.000đ

Hàng đang về
OXVA ONEO Pod Kit 40W

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA ONEO Pod Kit 40W

Giá: 800.000đ

Hàng đang về
Aspire Gotek X V2 ( II ) Device

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Gotek X V2 ( II ) Device

Giá: 300.000đ

EJUICE - TINH DẦU

Xem thêm >>
SMOKIO 49 Saltnic - Banana Mixed ( Chuối mix )

Thêm vào giỏ Mua ngay

SMOKIO 49 Saltnic - Banana Mixed ( Chuối mix )

Giá: 320.000đ

SMOKIO 49 Saltnic - Chocolate Milk ( Socola sữa )

Thêm vào giỏ Mua ngay

SMOKIO 49 Saltnic - Chocolate Milk ( Socola sữa )

Giá: 320.000đ

SMOKIO 49 Saltnic - Double Monster ( Tăng lực )

Thêm vào giỏ Mua ngay

SMOKIO 49 Saltnic - Double Monster ( Tăng lực )

Giá: 320.000đ

SMOKIO 49 Saltnic - Jasmine Tea ( Trà lài )

Thêm vào giỏ Mua ngay

SMOKIO 49 Saltnic - Jasmine Tea ( Trà lài )

Giá: 320.000đ

SMOKIO 49  Saltnic - Mangosteen ( Măng cụt )

Thêm vào giỏ Mua ngay

SMOKIO 49 Saltnic - Mangosteen ( Măng cụt )

Giá: 320.000đ

SMOKIO 49  Saltnic - Pineapple Tangerine ( Quýt dứa )

Thêm vào giỏ Mua ngay

SMOKIO 49 Saltnic - Pineapple Tangerine ( Quýt dứa )

Giá: 320.000đ

SMOKIO 49  Saltnic - Supercool Mint ( Bạc hà )

Thêm vào giỏ Mua ngay

SMOKIO 49 Saltnic - Supercool Mint ( Bạc hà )

Giá: 320.000đ

SMOKIO 49 Saltnic - Watermelon Ice ( Dưa hấu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

SMOKIO 49 Saltnic - Watermelon Ice ( Dưa hấu )

Giá: 320.000đ

CHILLY Saltnic - Lemon Pear ( Chanh lê )

Thêm vào giỏ Mua ngay

CHILLY Saltnic - Lemon Pear ( Chanh lê )

Giá: 320.000đ

CHILLY Saltnic - Green Apple Tea ( Trà táo xanh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

CHILLY Saltnic - Green Apple Tea ( Trà táo xanh )

Giá: 320.000đ

CHILLY Saltnic - Jasmine Tea ( Trà lài )

Thêm vào giỏ Mua ngay

CHILLY Saltnic - Jasmine Tea ( Trà lài )

Giá: 320.000đ

CHILLY Saltnic - Oolong Tea ( Trà ôlong )

Thêm vào giỏ Mua ngay

CHILLY Saltnic - Oolong Tea ( Trà ôlong )

Giá: 320.000đ

CHILLY Saltnic - Orange Tea ( Trà cam )

Thêm vào giỏ Mua ngay

CHILLY Saltnic - Orange Tea ( Trà cam )

Giá: 320.000đ

CHILLY Saltnic - Peach Apple Pear ( Táo đào lê )

Thêm vào giỏ Mua ngay

CHILLY Saltnic - Peach Apple Pear ( Táo đào lê )

Giá: 320.000đ

CIRCLE SPECIAL Saltnic - Jasmine Green Tea ( Trà lài )

Thêm vào giỏ Mua ngay

CIRCLE SPECIAL Saltnic - Jasmine Green Tea ( Trà lài )

Giá: 320.000đ

CIRCLE SPECIAL Saltnic - Lotus Green Tea ( Trà sen )

Thêm vào giỏ Mua ngay

CIRCLE SPECIAL Saltnic - Lotus Green Tea ( Trà sen )

Giá: 320.000đ

CIRCLE SPECIAL Saltnic - Orange Green Apple ( Cam Táo xanh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

CIRCLE SPECIAL Saltnic - Orange Green Apple ( Cam Táo xanh )

Giá: 320.000đ

CIRCLE SPECIAL Saltnic - Pineapple Lychee ( Dứa vải )

Thêm vào giỏ Mua ngay

CIRCLE SPECIAL Saltnic - Pineapple Lychee ( Dứa vải )

Giá: 320.000đ

DISPOSABLE - POD DÙNG 1 LẦN

Xem thêm >>
Disposable VANTASY 5% 5000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Disposable VANTASY 5% 5000 Puffs

Giá: 250.000đ

Disposable WAKA soPRO PA10000 3% 10000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Disposable WAKA soPRO PA10000 3% 10000 Puffs

Giá: 250.000đ

Pod 1 lần WAKA SMASH Disposable by Relx 6000 Hơi

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 lần WAKA SMASH Disposable by Relx 6000 Hơi

150.000đ 200.000đ

 WAKA soMatch MB6000 By Relx Disposables

Thêm vào giỏ Mua ngay

WAKA soMatch MB6000 By Relx Disposables

150.000đ 250.000đ

Pod dùng 1 lần Miou 5% 7000 hơi

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod dùng 1 lần Miou 5% 7000 hơi

Giá: 200.000đ

Relx Waka Mirror 4500 hơi

Thêm vào giỏ Mua ngay

Relx Waka Mirror 4500 hơi

150.000đ 200.000đ

Waka SoMatch MA6000 Disposable by Relx

Thêm vào giỏ Mua ngay

Waka SoMatch MA6000 Disposable by Relx

160.000đ 250.000đ

ACCESSORIES - PHỤ KIỆN POD

Xem thêm >>
OCC TANK GEEKVAPE ZEUS SUBOHM Z0.2Ω MESH COIL KA1

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC TANK GEEKVAPE ZEUS SUBOHM Z0.2Ω MESH COIL KA1

Giá: 80.000đ

OCC MESH COIL CALIBURN G 0.8OHM

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC MESH COIL CALIBURN G 0.8OHM

Giá: 80.000đ

PACK 5PCS OCC FRENZY

Thêm vào giỏ Mua ngay

PACK 5PCS OCC FRENZY

Giá: 200.000đ

PACK OCC NEVOKS FEELIN 5PCS

Thêm vào giỏ Mua ngay

PACK OCC NEVOKS FEELIN 5PCS

Giá: 300.000đ

OCC THAY THẾ OXVA ORIGIN X

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC THAY THẾ OXVA ORIGIN X

Giá: 80.000đ

OCC Orion V2 LVE - 0.8 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC Orion V2 LVE - 0.8 ohm

Giá: 80.000đ

Occ Minican 3 0.8 ohm ( 13w - 15w ) By Aspire

Thêm vào giỏ Mua ngay

Occ Minican 3 0.8 ohm ( 13w - 15w ) By Aspire

Giá: 70.000đ

Pod Occ Xlim 0.4 0.6 0.8 By Oxva - CARTRIDGE

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Occ Xlim 0.4 0.6 0.8 By Oxva - CARTRIDGE

Giá: 90.000đ

BACON V2

Thêm vào giỏ Mua ngay

BACON V2

Giá: 110.000đ

POD RỖNG NEVOKS FEELIN 2.8ML

Thêm vào giỏ Mua ngay

POD RỖNG NEVOKS FEELIN 2.8ML

Giá: 80.000đ

 OCC NEVOKS FEELIN 0.4 / 0.6 / 0.8 OHM

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC NEVOKS FEELIN 0.4 / 0.6 / 0.8 OHM

Giá: 70.000đ

ĐẦU POD RỖNG THAY THẾ 5ML CHO NEVOKS FEELIN X 40W

Thêm vào giỏ Mua ngay

ĐẦU POD RỖNG THAY THẾ 5ML CHO NEVOKS FEELIN X 40W

Giá: 100.000đ

POD CARTRIDGE VAPOR STORM ARES

Thêm vào giỏ Mua ngay

POD CARTRIDGE VAPOR STORM ARES

Giá: 80.000đ

OCC AEGIS BOOST 0.4 / 0.6 OHM

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC AEGIS BOOST 0.4 / 0.6 OHM

Giá: 90.000đ

HỘP 2 COILS LƯỚI ZEUS MESH

Thêm vào giỏ Mua ngay

HỘP 2 COILS LƯỚI ZEUS MESH

Giá: 70.000đ

POD OCC ASPIRE FAVOSTIX 30W

Thêm vào giỏ Mua ngay

POD OCC ASPIRE FAVOSTIX 30W

Giá: 90.000đ

PACK POD ASPIRE FAVOSTIX 0.6 / 1.0 OHM

Thêm vào giỏ Mua ngay

PACK POD ASPIRE FAVOSTIX 0.6 / 1.0 OHM

Giá: 270.000đ

POD RỖNG FEELIN MINI 18W 2ML

Thêm vào giỏ Mua ngay

POD RỖNG FEELIN MINI 18W 2ML

Giá: 80.000đ

POD RỖNG OXVA ORIGIN MINI 4.0ML / X 4.5ML

Thêm vào giỏ Mua ngay

POD RỖNG OXVA ORIGIN MINI 4.0ML / X 4.5ML

Giá: 100.000đ

PACK OCC THAY THẾ OXVA ORIGIN X 4.5ML

Thêm vào giỏ Mua ngay

PACK OCC THAY THẾ OXVA ORIGIN X 4.5ML

Giá: 350.000đ

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

63 tỉnh thành

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1

Trong vòng 30 ngày

THỜI GIAN LÀM VIỆC

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ 2 - Thứ 7: 10 AM - 8 PM Chủ Nhật: 10 AM - 5 PM

HOTLINE

HOTLINE

0799.999.909
Call 0Call Call Zalo