Vaporshop™ | Shop thuốc lá điện tử và tinh dầu lớn nhất Việt Nam

Oxva xlim sq pro INFINITY 2
Sản phẩm mớiXem thêm >>
GOLD LEAF 100ML - Green Cedar ( Thuốc lá bạc hà )

Thêm vào giỏ Mua ngay

GOLD LEAF 100ML - Green Cedar ( Thuốc lá bạc hà )

280.000đ 350.000đ

GOLD LEAF 100ML - Royal OAK ( Thuốc lá chuối caramel )

Thêm vào giỏ Mua ngay

GOLD LEAF 100ML - Royal OAK ( Thuốc lá chuối caramel )

280.000đ 350.000đ

Relx Infinity 2 Device

Thêm vào giỏ Mua ngay

Relx Infinity 2 Device

Giá: 950.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Caramel Tobacco ( Thuốc lá caramel )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Caramel Tobacco ( Thuốc lá caramel )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Cheese Cake ( Bánh phô mai )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Cheese Cake ( Bánh phô mai )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Eggyolk Cake ( Bánh trứng )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Eggyolk Cake ( Bánh trứng )

Giá: 90.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Grape Yogurt ( Sữa chua nho )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Grape Yogurt ( Sữa chua nho )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Strawberry Yogurt ( Sữa chua dâu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Strawberry Yogurt ( Sữa chua dâu )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Watermelon Yogurt ( Sữa chua dưa hấu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Watermelon Yogurt ( Sữa chua dưa hấu )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea  Pineapple( Trà Ô long Dứa )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Pineapple( Trà Ô long Dứa )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Pear ( Trà Ô long Lê )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Pear ( Trà Ô long Lê )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Lemon ( Trà Ô long Chanh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Lemon ( Trà Ô long Chanh )

Giá: 80.000đ

Pod OCC Aspire Fluffi - 0.6/ 1.0 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod OCC Aspire Fluffi - 0.6/ 1.0 ohm

Giá: 80.000đ

Pod 1 Lần CS25 3% 9000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 Lần CS25 3% 9000 Puffs

230.000đ 250.000đ

Hold' Em Salt Nic 30ml - Apple Mango ( Táo Xoài )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Hold' Em Salt Nic 30ml - Apple Mango ( Táo Xoài )

Giá: 320.000đ

COMBO GIÁ TỐT

Xem thêm >>
Combo Oxva Oneo 40w - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

Combo Oxva Oneo 40w - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 750.000đ

COMBO ASPIRE FLUFFI - Máy fullbox + Pack Pod Occ (2pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE FLUFFI - Máy fullbox + Pack Pod Occ (2pcs)

Giá: 650.000đ

COMBO ASPIRE FLUFFI - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE FLUFFI - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 750.000đ

Combo Drago Meomory  - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Combo Drago Meomory - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Giá: 650.000đ

COMBO XLIM SQ Pro - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO XLIM SQ Pro - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 950.000đ

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Giá: 800.000đ

Combo DotMod dotPod S 18W - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

Combo DotMod dotPod S 18W - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 1.000.000đ

	COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 850.000đ

COMBO ASPIRE RIIL X - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE RIIL X - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

1.200.000đ 1.300.000đ

COMBO ASPIRE RIIL X - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn + Pack Occ (5pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO ASPIRE RIIL X - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn + Pack Occ (5pcs)

1.400.000đ 1.500.000đ

RELX - GOTEK

Xem thêm >>
Relx Infinity 2 Device

Thêm vào giỏ Mua ngay

Relx Infinity 2 Device

Giá: 950.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Caramel Tobacco ( Thuốc lá caramel )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Caramel Tobacco ( Thuốc lá caramel )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Cheese Cake ( Bánh phô mai )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Cheese Cake ( Bánh phô mai )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Eggyolk Cake ( Bánh trứng )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Eggyolk Cake ( Bánh trứng )

Giá: 90.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Grape Yogurt ( Sữa chua nho )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Grape Yogurt ( Sữa chua nho )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Strawberry Yogurt ( Sữa chua dâu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Strawberry Yogurt ( Sữa chua dâu )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Watermelon Yogurt ( Sữa chua dưa hấu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Watermelon Yogurt ( Sữa chua dưa hấu )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea  Pineapple( Trà Ô long Dứa )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Pineapple( Trà Ô long Dứa )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Pear ( Trà Ô long Lê )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Pear ( Trà Ô long Lê )

Giá: 80.000đ

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Lemon ( Trà Ô long Chanh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Aspire GOTEK X - Oolong Tea Lemon ( Trà Ô long Chanh )

Giá: 80.000đ

Pod Vantasy by Jude Prefilled

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Vantasy by Jude Prefilled

Giá: 150.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Lychee Lemonade ( Vải Chanh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Lychee Lemonade ( Vải Chanh )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Green Grape ( Nho xanh Lạnh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Green Grape ( Nho xanh Lạnh )

Giá: 130.000đ

WAKA soMatch Mini Pod banana ice

Thêm vào giỏ Mua ngay

WAKA soMatch Mini Pod banana ice

Giá: 130.000đ

WAKA soMatch Mini Pod Lemon Lime

Thêm vào giỏ Mua ngay

WAKA soMatch Mini Pod Lemon Lime

Giá: 130.000đ

Oxva Xlim SQ Pro 30W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim SQ Pro 30W Pod Kit

Giá: 700.000đ

Oxva Xlim Pro 30w  New Color ( Màu Mới ) 2024 Pod kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim Pro 30w New Color ( Màu Mới ) 2024 Pod kit

650.000đ 750.000đ

Oxva ONEO 40W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva ONEO 40W Pod Kit

550.000đ 800.000đ

Aspire Gotek X V2 ( II ) Device

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Gotek X V2 ( II ) Device

350.000đ 380.000đ

Drago Memory 30W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Drago Memory 30W Pod Kit

Giá: 500.000đ

Oxva Xlim Pro 30W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim Pro 30W Pod Kit

Giá: 650.000đ

Aspire Fluffi 20W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Fluffi 20W Pod Kit

Giá: 550.000đ

DotMod dotPod S Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

DotMod dotPod S Pod Kit

750.000đ 850.000đ

Aspire Riil X Pod Kit –  Silver ( Bản Bạc )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Riil X Pod Kit – Silver ( Bản Bạc )

950.000đ 1.050.000đ

Nevoks Feelin C1 30w Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Nevoks Feelin C1 30w Pod Kit

Giá: 180.000đ

 Betamax Vantasy Device

Thêm vào giỏ Mua ngay

Betamax Vantasy Device

Giá: 100.000đ

Oxva Xlim Pro 30W New Color (Màu Mới) Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim Pro 30W New Color (Màu Mới) Pod Kit

650.000đ 700.000đ

Hàng đang về
Oxva Xlim SE 2 30W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim SE 2 30W Pod Kit

Giá: 500.000đ

Hàng đang về
 Aspire Gotek Pro Pod Kit (Kèm đầu rỗng)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Gotek Pro Pod Kit (Kèm đầu rỗng)

Giá: 450.000đ

Hàng đang về
Aspire Favostix 1.5 New color ( màu mới ) Pod Kit - NÂNG CẤP AIRFLOW

Thêm vào giỏ Mua ngay

Aspire Favostix 1.5 New color ( màu mới ) Pod Kit - NÂNG CẤP AIRFLOW

Giá: 550.000đ

EJUICE - TINH DẦU

Xem thêm >>
Relx Juice Salt Nic 30ml - Banana Freeze ( Kem Chuối )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Relx Juice Salt Nic 30ml - Banana Freeze ( Kem Chuối )

Giá: 320.000đ

Relx Juice Salt Nic 30ml - Iced Tea ( Trà Lài Lạnh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Relx Juice Salt Nic 30ml - Iced Tea ( Trà Lài Lạnh )

Giá: 320.000đ

Relx Juice Salt Nic 30ml - Strawberry Burst ( Dâu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Relx Juice Salt Nic 30ml - Strawberry Burst ( Dâu )

Giá: 320.000đ

Relx Juice Salt Nic 30ml - Taro Scoop ( Khoai môn )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Relx Juice Salt Nic 30ml - Taro Scoop ( Khoai môn )

Giá: 320.000đ

Relx Juice Salt Nic 30ml - Watermelon Ice ( Dưa hấu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Relx Juice Salt Nic 30ml - Watermelon Ice ( Dưa hấu )

Giá: 320.000đ

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Yakult ( Sữa chua )

Thêm vào giỏ Mua ngay

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Yakult ( Sữa chua )

Giá: 320.000đ

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Pocari ( Nước Khoáng Pocari )

Thêm vào giỏ Mua ngay

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Pocari ( Nước Khoáng Pocari )

Giá: 320.000đ

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Longjing Tea ( Trà Long tỉnh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Longjing Tea ( Trà Long tỉnh )

Giá: 320.000đ

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Energy Drink ( Nước Tăng Lực )

Thêm vào giỏ Mua ngay

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Energy Drink ( Nước Tăng Lực )

Giá: 320.000đ

Dundee Juice Salt Nic 30ml - Cola Lime ( Cola Chanh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Dundee Juice Salt Nic 30ml - Cola Lime ( Cola Chanh )

Giá: 320.000đ

Dundee Juice Salt Nic 30ml - Jasmine Strawberry ( Lài Dâu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Dundee Juice Salt Nic 30ml - Jasmine Strawberry ( Lài Dâu )

Giá: 320.000đ

Dundee Juice Salt Nic 30ml - Tea Grape Aloe ( Trà nho nha đam )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Dundee Juice Salt Nic 30ml - Tea Grape Aloe ( Trà nho nha đam )

Giá: 320.000đ

1982 SALTNIC - Iced Strawberry ( Dâu lạnh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

1982 SALTNIC - Iced Strawberry ( Dâu lạnh )

Giá: 320.000đ

TOKYO SUPERCOOL Saltnic -  Papaya ( Đu đủ )

Thêm vào giỏ Mua ngay

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Papaya ( Đu đủ )

Giá: 320.000đ

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Coconut Milk ( Sữa dừa )

Thêm vào giỏ Mua ngay

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Coconut Milk ( Sữa dừa )

Giá: 320.000đ

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Guava ( Ổi lạnh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Guava ( Ổi lạnh )

Giá: 320.000đ

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Jelly Berry ( Mâm xôi lý chua đen )

Thêm vào giỏ Mua ngay

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Jelly Berry ( Mâm xôi lý chua đen )

Giá: 320.000đ

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Lemonade ( Chanh tuyết lạnh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

TOKYO SUPERCOOL Saltnic - Lemonade ( Chanh tuyết lạnh )

Giá: 320.000đ

DISPOSABLE - POD DÙNG 1 LẦN

Xem thêm >>
Pod 1 Lần CS25 3% 9000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 Lần CS25 3% 9000 Puffs

230.000đ 250.000đ

Pod 1 Lần VAPGO BAR 5% 12000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 Lần VAPGO BAR 5% 12000 Puffs

280.000đ 300.000đ

Pod 1 Lần CS25 5% 8000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 Lần CS25 5% 8000 Puffs

Giá: 230.000đ

Pod 1 Lần CS25 5% 10000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 Lần CS25 5% 10000 Puffs

250.000đ 280.000đ

Pod 1 lần Relx WAKA SoMatch MB6000 3% 6000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 lần Relx WAKA SoMatch MB6000 3% 6000 Puffs

150.000đ 250.000đ

Pod 1 lần MIOU 5% 7000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 lần MIOU 5% 7000 Puffs

Giá: 200.000đ

Pod 1 lần VANTASY 5% 5000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 lần VANTASY 5% 5000 Puffs

Giá: 250.000đ

Pod 1 lần Relx WAKA SoPRO PA10000 3% 10000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 lần Relx WAKA SoPRO PA10000 3% 10000 Puffs

Giá: 250.000đ

Pod 1 lần MIOU 5% 12000 Puffs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod 1 lần MIOU 5% 12000 Puffs

230.000đ 250.000đ

ACCESSORIES - PHỤ KIỆN POD

Xem thêm >>
Pod Occ dotPod S 0.6 / 0.8 / 1.0 Ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Occ dotPod S 0.6 / 0.8 / 1.0 Ohm

Giá: 110.000đ

Pod OCC Aspire Fluffi - 0.6/ 1.0 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod OCC Aspire Fluffi - 0.6/ 1.0 ohm

Giá: 80.000đ

Đầu Pod Oxva Oneo 0.4 / 0.6 / 0.8 Ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Đầu Pod Oxva Oneo 0.4 / 0.6 / 0.8 Ohm

Giá: 80.000đ

Đầu pod rỗng Aspire Riil X

Thêm vào giỏ Mua ngay

Đầu pod rỗng Aspire Riil X

Giá: 110.000đ

OCC  Aspire Minican 3 - 0.8 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC Aspire Minican 3 - 0.8 ohm

Giá: 70.000đ

Pack OCC Oxva Origin ( UNICOIL ) - 5pcs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pack OCC Oxva Origin ( UNICOIL ) - 5pcs

Giá: 350.000đ

OCC Oxva Origin ( UNICOIL ) - 0.2/ 0.3/ 0.5/ 1.0 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC Oxva Origin ( UNICOIL ) - 0.2/ 0.3/ 0.5/ 1.0 ohm

Giá: 80.000đ

Pod OCC Oxva Xlim - 0.4/ 0.6/ 0.8 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod OCC Oxva Xlim - 0.4/ 0.6/ 0.8 ohm

80.000đ 90.000đ

Pod OCC Ursa Nano - 0.6/ 0.8 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod OCC Ursa Nano - 0.6/ 0.8 ohm

Giá: 90.000đ

Đầu pod rỗng Nevoks Feelin 22W

Thêm vào giỏ Mua ngay

Đầu pod rỗng Nevoks Feelin 22W

Giá: 80.000đ

 OCC Nevoks Feelin - 0.3/ 0.4/ 0.6/ 0.8/ 1.0 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC Nevoks Feelin - 0.3/ 0.4/ 0.6/ 0.8/ 1.0 ohm

Giá: 70.000đ

Đầu pod rỗng Nevoks Feelin X 40W

Thêm vào giỏ Mua ngay

Đầu pod rỗng Nevoks Feelin X 40W

Giá: 100.000đ

Pack OCC Nevoks Feelin - 5pcs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pack OCC Nevoks Feelin - 5pcs

Giá: 300.000đ

Đầu pod rỗng Nevoks Feelin Mini 18W

Thêm vào giỏ Mua ngay

Đầu pod rỗng Nevoks Feelin Mini 18W

Giá: 80.000đ

Pod OCC Nevoks Feelin A1

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod OCC Nevoks Feelin A1

Giá: 80.000đ

OCC Orion V2 LVE - 0.4 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC Orion V2 LVE - 0.4 ohm

Giá: 80.000đ

OCC Orion V2 LVE - 0.8 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC Orion V2 LVE - 0.8 ohm

Giá: 80.000đ

Pod OCC Aspire Favostix - 0.6 / 0.8/ 1.0 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod OCC Aspire Favostix - 0.6 / 0.8/ 1.0 ohm

Giá: 90.000đ

Pack Pod OCC Aspire Favostix - 3pcs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pack Pod OCC Aspire Favostix - 3pcs

Giá: 270.000đ

OCC Caliburn G - 0.8 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC Caliburn G - 0.8 ohm

Giá: 80.000đ

Tin tức & video

Pod system giá rẻ tphcm - Top 5 Pod ưu chuộng và lựa chọn nhiều

Pod system giá rẻ tphcm - Top 5 Pod ưu chuộng và lựa chọn nhiều

Pod system giá rẻ TPHCM được nhiều người tìm kiếm để chọn mua. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết được địa chỉ nên mua hàng và những pod được chọn mua nhiều.

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

63 tỉnh thành

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1

Trong vòng 30 ngày

THỜI GIAN LÀM VIỆC

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ 2 - Thứ 7: 10 AM - 8 PM Chủ Nhật: 10 AM - 5 PM

HOTLINE

HOTLINE

0799.999.909
Call 0Call Call Zalo