Ejuice - Tinh dầu

Đường 41, Phường 6, Quận 4, TP.HCM - 0789991203 (Kimmy)
dermor2512@gmail.com
10AM- 8PM
Phản Ánh Chất Lượng Dịch Vụ: 0912799091
YOGI ORIGINAL 60ML
350,000
STEEP POPDEEZ 60ML
350,000
NINJA MAN 100ML
380,000
TARUTO 100ML
380,000
PUFF LIO BLUEBERRY ICE 30ML
350,000
Hết hàng
PUFF LIO GRAPE 30ML
350,000
Hết hàng
PUFF LIO WATERMELON 30ML
350,000
Hết hàng
PUFF LIO BANANA ICE 30ML
350,000
Hết hàng
THE MYTH LEMON 100ML
380,000
Hết hàng
THE MYTH WATERMELON 100ML
380,000
Hết hàng
THE MYTH BLUEBERRY 100ML
380,000
Hết hàng
THE MYTH HONEYDEW 100ML
380,000
Hết hàng
MATCHA CAKE SALT SAUCY 30ML
350,000
Hết hàng
HOTHEAD SALT ICED MANGOSTEEN 30ML
350,000
Hết hàng
HOTHEAD SALT MELON 30ML
350,000
Hết hàng
HOTHEAD SALT JASMINE GREEN TEA 30ML
350,000
Hết hàng
HOTHEAD SALT JUICY PEACH 30ML
350,000
Hết hàng
HOTHEAD SALT GRAPE 30ML
350,000
Hết hàng
KILO SALT BANANA ICE 30ML
350,000
Hết hàng
KILO SALT MENTHOL TOBACCO 30ML
350,000
Hết hàng
KILO SALT LEMON BERRY 30ML
350,000
Hết hàng
KILO SALT RASPBERRY 30ML
350,000
Hết hàng
NASTY SALT CUSH MAN PEACH 30ML
350,000
Hết hàng
NASTY SALT DEVIL TEETH 30ML
350,000
Hết hàng
NASTY SALT CUSH MAN PINEAPPLE 30ML
350,000
Hết hàng
NASTY SALT CUSH MAN STRAWBERRY 30ML
350,000
Hết hàng
NASTY SALT GREEN APE 30ML
350,000
Hết hàng
NASTY MANGO GREEN APE 60ML
350,000
Hết hàng
NASTY MANGO PEACH CUSH MAN 60ML
350,000
Hết hàng
NASTY MANGO DEVIL TEETH 60ML
350,000
Hết hàng
ORGNX E-LIQUID BANANA ICE 60ML
350,000
Hết hàng
TOKYO MINT SALT NIC 30ML
350,000
Hết hàng
ICED POP GRAPE 100ML
380,000
Hết hàng
KOI SALT PEAR ICE 30ML
350,000
Hết hàng
KOI SALT WATERMELON ICE 30ML
350,000
Hết hàng
KOI SALT MELON ICE 30ML
350,000
Hết hàng
KOI SALT PAPAYA ICE 30ML
350,000
Hết hàng
KOI SALT GUAVA ICE 30ML
350,000
Hết hàng
KOI SALT GREEN MANGO ICE 30ML
350,000
Hết hàng
KOI SALT GREEN APPLE ICE 30ML
350,000
Hết hàng
KOI SALT GRAPEFRUIT ICE 30ML
350,000
Hết hàng
STEAMWORKS STRAWBERRY ICE 30ML
350,000
Hết hàng
STEAMWORKS MANGO COCONUT 30ML
350,000
Hết hàng
STEAMWORKS BLUE RAZZ 30ML
350,000
Hết hàng
STEAMWORKS GRAPE WINE 30ML
350,000
Hết hàng
STEAMWORKS FRESH WATERMELON 30ML
350,000
Hết hàng
STEAMWORKS BANANA ICE 30ML
350,000
Hết hàng
KING COLA ICE SALT NIC 30ML
350,000
Hết hàng
ORGNX MANGO ICE 60ML
350,000
Hết hàng
SUMMER FOREVER ICE GRAPE 100ML
380,000
Hết hàng
TOBACCO MONSTER SALT SMOOTH 2X15ML
350,000
Hết hàng
TOBACCO MONSTER SALT RICH 2X15ML
350,000
Hết hàng
TOBACCO MONSTER SALT BOLD 2X15ML
350,000
Hết hàng
CHOCOMINT SUB-OHM SALT 60ML
350,000
Hết hàng
CHOCOMINT SALT NIC 30ML
350,000
Hết hàng
KING MANGO GRAPE ICE SALT NIC 30ML
350,000
Hết hàng
KING COFFEE SALT NIC 30ML
350,000
Hết hàng
KING MILK TEA ICE SALT NIC 30ML
350,000
Hết hàng
HI DRIP NECTARINE LYCHEE ICED 100ML
380,000
Hết hàng
HI DRIP MANGO PEACH ICED 100ML
380,000
Hết hàng
VLIT JUICE SALT GUAVA ICE 30ML
350,000
Hết hàng
VLIT JUICE SALT MELON ICE 30ML
350,000
Hết hàng
VLIT JUICE SALT LYCHEE ICE 30ML
350,000
Hết hàng
VLIT JUICE SALT WATERMELON ICE 30ML
350,000
Hết hàng
VLIT JUICE SALT MANGO ICE 30ML
350,000
Hết hàng
GOLD LEAF AMERICANO SALTNIC 30ML
350,000
Hết hàng
CRAZY HAWAII XOÀI ĐIÊN SALT 30ML
350,000
Hết hàng
BETTER DAYS ICED SALT 30ML
350,000
Hết hàng
SKWEZED LYCHEE ICED SALT NIC 30ML
350,000
Hết hàng
SKWEZED GREEN APPLE ICED 100ML
380,000
Hết hàng
SKWEZED LYCHEE ICED 100ML
380,000
Hết hàng
WINTERFRESH CALM DOWN 60ML
350,000
Hết hàng
SPEARMINT CALM DOWN 60ML
350,000
Hết hàng
CLOUD NURDZ KIWI MELON ICED 100ML
380,000
Hết hàng
RAINFOREST COCONUT 60ML
350,000
Hết hàng
RAINFOREST SWEET GUAVA 60ML
350,000
Hết hàng
NASTY SALT BRONZE BLEND 30ML
350,000
Hết hàng
ICED POP SALT SWEET MINT 30ML
350,000
Hết hàng
Zalo
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: