RELX - GOTEK

RELX - GOTEK
Thân máy Relx Infinity Device – Sky Blush (Không kèm đầu pod)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Thân máy Relx Infinity Device – Sky Blush (Không kèm đầu pod)

550.000đ 700.000đ

Thân máy Relx Infinity Device – Arctic Mist (Không kèm đầu pod)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Thân máy Relx Infinity Device – Arctic Mist (Không kèm đầu pod)

550.000đ 700.000đ

Thân máy Relx Infinity Device – Black (Không kèm đầu pod)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Thân máy Relx Infinity Device – Black (Không kèm đầu pod)

550.000đ 700.000đ

Thân máy Relx Infinity Device – Gold (Không kèm đầu pod)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Thân máy Relx Infinity Device – Gold (Không kèm đầu pod)

550.000đ 700.000đ

Thân máy Relx Infinity Device  – Deep Blue (Không kèm đầu pod)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Thân máy Relx Infinity Device – Deep Blue (Không kèm đầu pod)

550.000đ 700.000đ

Thân máy Relx Infinity Device – Red (Không kèm đầu pod)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Thân máy Relx Infinity Device – Red (Không kèm đầu pod)

550.000đ 700.000đ

Thân máy Relx Infinity Device – Silver (Không kèm đầu pod)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Thân máy Relx Infinity Device – Silver (Không kèm đầu pod)

550.000đ 700.000đ

Thân máy RELX Artisan (không kèm đầu pod)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Thân máy RELX Artisan (không kèm đầu pod)

Giá: 1.400.000đ

RELX Artisan Metal Device

Thêm vào giỏ Mua ngay

RELX Artisan Metal Device

Giá: 1.500.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Taro Scoop ( Kem khoai môn )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Taro Scoop ( Kem khoai môn )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Watermelon Ice ( Dưa hấu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Watermelon Ice ( Dưa hấu )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Crisp Apple (Táo xanh)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Crisp Apple (Táo xanh)

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Orange Sparkle ( Cam )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Orange Sparkle ( Cam )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Pink Guava (Ổi)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Pink Guava (Ổi)

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Rich Tobacco 5% ( Thuốc lá đậm )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Rich Tobacco 5% ( Thuốc lá đậm )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Strawberry Burst ( Dâu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Strawberry Burst ( Dâu )

Giá: 130.000đ

Call 0Call Call Zalo