2/15 Đường 41, Phường 6, Quận 4, TP.HCM
dermor2512@gmail.com
10AM- 8PM
0799.999.909 (Ms. Vy)

RELX POD PRO LUDOU ICE

578 đánh giá của khách hàng

dq2ao4rh
130,000 đ
CÒN HÀNG
Thông tin chi tiết

매우 시원하고 맛있어서 대만에서의 마지막 여름 휴가를 떠올리게합니다. 녹두의 풍부하고 세속적 인 풍미를 포착함으로써이 풍미는 지속적인 냉각을위한 훌륭한 조화입니다. 복잡한 노트는 각 퍼프와 균형을 맞추기 위해 함께 제공됩니다.

 

Very cooling and tasty, it reminds you of of my last summer vacation in Taiwan. By capturing the rich and earthy flavors of mung bean, this flavor is  a masterful blend for lasting cooling. Complex notes come together to achieve a coordinating balance with each puff.

 

Xem thêm các sản phẩm cùng loại tại đây

Zalo
Zalo