ĐẦU POD CHỨA DẦU

ĐẦU POD CHỨA DẦU
Pod RELX Infinity Pro 2 - Taro Scoop ( Kem khoai môn )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Taro Scoop ( Kem khoai môn )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Watermelon Ice ( Dưa hấu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Watermelon Ice ( Dưa hấu )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Crisp Apple (Táo xanh)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Crisp Apple (Táo xanh)

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Orange Sparkle ( Cam )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Orange Sparkle ( Cam )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Pink Guava (Ổi)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Pink Guava (Ổi)

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Rich Tobacco 5% ( Thuốc lá đậm )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Rich Tobacco 5% ( Thuốc lá đậm )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Strawberry Burst ( Dâu )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Strawberry Burst ( Dâu )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Ginger Tea ( Trà gừng )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Ginger Tea ( Trà gừng )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Menthol Plus 5% ( Bạc hà đậm )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Menthol Plus 5% ( Bạc hà đậm )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Tangy Grape ( Nho )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Tangy Grape ( Nho )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Ludou Ice ( Đậu xanh )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Ludou Ice ( Đậu xanh )

Giá: 130.000đ

	Pod RELX Infinity Pro 2 - Dark Sparkle ( Coca )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Dark Sparkle ( Coca )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Mango ( Xoài )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Mango ( Xoài )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Banana Freeze ( Chuối lạnh tuyết )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Banana Freeze ( Chuối lạnh tuyết )

Giá: 130.000đ

	Pod RELX Infinity Pro 2 - Menthol Xtra 5% ( Bạc hà )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Menthol Xtra 5% ( Bạc hà )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Pineapple Delight ( Dứa )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Pineapple Delight ( Dứa )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Honeydew Melon ( Dưa lưới )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Honeydew Melon ( Dưa lưới )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro 2 - Fresh Peach ( Đào )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro 2 - Fresh Peach ( Đào )

Giá: 130.000đ

Pod RELX Infinity Pro - Pepper Mint 5% ( Kẹo bạc hà )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Pepper Mint 5% ( Kẹo bạc hà )

Giá: 130.000đ

	Pod RELX Infinity Pro - Lush Tobacco 4,6% ( Xì gà sữa )

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod RELX Infinity Pro - Lush Tobacco 4,6% ( Xì gà sữa )

Giá: 130.000đ

Call 0Call Call Zalo