Flavor Pods - Đầu Pod Thay Thế

2/15 Đường 41, Phường 6, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh
hangnhi1303@gmail.com
9AM- 9PM
0912799091
POD RELX CLASSIC FRUIT
350,000
Hết hàng
POD RELX BANANA
350,000
POD RELX LYCHEE
350,000
POD RELX TARO
350,000
POD RELX MINT
350,000
POD RELX TURBO RED
350,000
POD RELX MANGO
350,000
POD RELX LEMON TEA
350,000
Hết hàng
POD RELX FRESH CUCUMBER
350,000
Hết hàng
POD RELX GREEN TEA
350,000
Hết hàng
THE JONES PODS JUUL CLEAR MANGO
550,000
Hết hàng
THE JONES PODS JUUL RASBERRY BLUE
550,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD APPLE
400,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD MANGO
400,000
Hết hàng
KILO 1K POD NUTTY
450,000
POD JUUL COOL MINT
850,000
Hết hàng
PHIX VAPE COOL MELON PACK PODS
600,000
Hết hàng
PHIX VAPE GRAPE PODS
600,000
Hết hàng
Zalo
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: