Tìm kiếm
Pod Occ Xlim 0.4 0.6 0.8 By Oxva - CARTRIDGE

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod Occ Xlim 0.4 0.6 0.8 By Oxva - CARTRIDGE

Giá: 90.000đ

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Giá: 750.000đ

	COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 800.000đ

OCC THAY THẾ OXVA ORIGIN X

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC THAY THẾ OXVA ORIGIN X

Giá: 80.000đ

Xlim Pro Pod Kit 30W by Oxva

Thêm vào giỏ Mua ngay

Xlim Pro Pod Kit 30W by Oxva

600.000đ 700.000đ

OXVA XLIM V2 Limited Phiên Bản Kỷ Niệm 3rd Anniversary Edition

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA XLIM V2 Limited Phiên Bản Kỷ Niệm 3rd Anniversary Edition

550.000đ 600.000đ

PACK OCC THAY THẾ OXVA ORIGIN X 4.5ML

Thêm vào giỏ Mua ngay

PACK OCC THAY THẾ OXVA ORIGIN X 4.5ML

Giá: 350.000đ

POD RỖNG OXVA ORIGIN MINI 4.0ML / X 4.5ML

Thêm vào giỏ Mua ngay

POD RỖNG OXVA ORIGIN MINI 4.0ML / X 4.5ML

Giá: 100.000đ

OXVA XLIM V2 + JUICE SALT BẤT KÌ + PACK POD OCC TÙY CHỌN

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA XLIM V2 + JUICE SALT BẤT KÌ + PACK POD OCC TÙY CHỌN

Giá: 850.000đ

OXVA XLIM V2 + PACK POD OCC TÙY CHỌN

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA XLIM V2 + PACK POD OCC TÙY CHỌN

Giá: 700.000đ

OXVA XLIM V2 + JUICE SALT BẤT KÌ

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA XLIM V2 + JUICE SALT BẤT KÌ

Giá: 700.000đ

Oxva Origin Mini 60w Pod Mod Kit 2200mah 4ml

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Origin Mini 60w Pod Mod Kit 2200mah 4ml

850.000đ 950.000đ

COMBO OXVA ORIGIN MINI - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO OXVA ORIGIN MINI - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 1.050.000đ

COMBO OXVA ORIGIN MINI - Máy fullbox + Pack Occ (5pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO OXVA ORIGIN MINI - Máy fullbox + Pack Occ (5pcs)

Giá: 1.050.000đ

Hàng đang về
Oxva Xlim Pro 30w New Color (Màu Mới) Pod kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim Pro 30w New Color (Màu Mới) Pod kit

Giá: 700.000đ

Hàng đang về
OXVA ONEO Pod Kit 40W

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA ONEO Pod Kit 40W

Giá: 800.000đ

POD XLIM PREFILLED CARTRIDGE by OXVA

Thêm vào giỏ Mua ngay

POD XLIM PREFILLED CARTRIDGE by OXVA

Giá: 80.000đ

Hết hàng
OXVA XLIM SQ + JUICE SALT BẤT KÌ + PACK 3 POD

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA XLIM SQ + JUICE SALT BẤT KÌ + PACK 3 POD

Giá: 800.000đ

Hết hàng
OXVA XLIM SQ 25W + JUICE SALT TUỲ CHỌN

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA XLIM SQ 25W + JUICE SALT TUỲ CHỌN

Giá: 650.000đ

Call 0Call Call Zalo