Tìm kiếm
Oxva Xlim Pro 30w  New Color ( Màu Mới ) 2024 Pod kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim Pro 30w New Color ( Màu Mới ) 2024 Pod kit

650.000đ 750.000đ

Oxva Xlim SQ Pro 30W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim SQ Pro 30W Pod Kit

Giá: 700.000đ

Đầu Pod Oxva Oneo 0.4 / 0.6 / 0.8 Ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Đầu Pod Oxva Oneo 0.4 / 0.6 / 0.8 Ohm

Giá: 80.000đ

Combo Oxva Oneo 40w - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

Combo Oxva Oneo 40w - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 750.000đ

Oxva Xlim Pro 30W New Color (Màu Mới) Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim Pro 30W New Color (Màu Mới) Pod Kit

650.000đ 700.000đ

Oxva ONEO 40W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva ONEO 40W Pod Kit

550.000đ 800.000đ

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Giá: 800.000đ

	COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO XLIM PRO - Máy fullbox + Tinh dầu tuỳ chọn

Giá: 850.000đ

Oxva Xlim Pro 30W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim Pro 30W Pod Kit

Giá: 650.000đ

Pod OCC Oxva Xlim - 0.4/ 0.6/ 0.8 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pod OCC Oxva Xlim - 0.4/ 0.6/ 0.8 ohm

Giá: 90.000đ

OCC Oxva Origin ( UNICOIL ) - 0.2/ 0.3/ 0.5/ 1.0 ohm

Thêm vào giỏ Mua ngay

OCC Oxva Origin ( UNICOIL ) - 0.2/ 0.3/ 0.5/ 1.0 ohm

Giá: 80.000đ

Pack OCC Oxva Origin ( UNICOIL ) - 5pcs

Thêm vào giỏ Mua ngay

Pack OCC Oxva Origin ( UNICOIL ) - 5pcs

Giá: 350.000đ

Đầu pod rỗng Oxva Origin Mini

Thêm vào giỏ Mua ngay

Đầu pod rỗng Oxva Origin Mini

Giá: 100.000đ

Hàng đang về
Oxva Xlim SE 2 30W Pod Kit

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim SE 2 30W Pod Kit

Giá: 500.000đ

POD XLIM PREFILLED CARTRIDGE by OXVA

Thêm vào giỏ Mua ngay

POD XLIM PREFILLED CARTRIDGE by OXVA

Giá: 80.000đ

Hết hàng
Oxva Xlim V2 Limited Bản Kỷ Niệm 3rd Anniversary Edition

Thêm vào giỏ Mua ngay

Oxva Xlim V2 Limited Bản Kỷ Niệm 3rd Anniversary Edition

Giá: 550.000đ

Hết hàng
COMBO OXVA XLIM V2 - Máy Fullbox + Tinh Dầu Tuỳ Chọn + Pack Pod Occ (3pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO OXVA XLIM V2 - Máy Fullbox + Tinh Dầu Tuỳ Chọn + Pack Pod Occ (3pcs)

Giá: 850.000đ

Hết hàng
COMBO OXVA XLIM V2 - Máy Fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Thêm vào giỏ Mua ngay

COMBO OXVA XLIM V2 - Máy Fullbox + Pack Pod Occ (3pcs)

Giá: 700.000đ

Hết hàng
OXVA XLIM SQ + JUICE SALT BẤT KÌ + PACK 3 POD

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA XLIM SQ + JUICE SALT BẤT KÌ + PACK 3 POD

Giá: 800.000đ

Hết hàng
OXVA XLIM SQ 25W + JUICE SALT TUỲ CHỌN

Thêm vào giỏ Mua ngay

OXVA XLIM SQ 25W + JUICE SALT TUỲ CHỌN

Giá: 650.000đ

Call 0Call Call Zalo