Juul - Phix - Relx

Đường 41, Phường 6, Quận 4, TP.HCM - 0789991203 (Kimmy)
dermor2512@gmail.com
10AM- 8PM
Phản Ánh Chất Lượng Dịch Vụ: 0912799091
CYONE DISCOVERY
700,000
SP2S QUASARS GREEN
700,000
SP2S GALAXY BLUE
700,000
POD RELX MINT
350,000
POD RELX TURBO RED
350,000
POD RELX MANGO
350,000
VEEX V1 SINGLE KIT
700,000
Hết hàng
VEEX V1 SINGLE KIT
700,000
Hết hàng
RELX LV SUPREME BLUE PODSYSTEM
790,000
Hết hàng
RELX LV SUPREME RED PODSYSTEM
790,000
Hết hàng
RELX LV SUPREME PLATINUM PODSYSTEM
790,000
Hết hàng
RELX LV SUPREME GOLD PODSYSTEM
790,000
Hết hàng
RELX LV SUPREME ROSE GOLD PODSYSTEM
790,000
Hết hàng
RELX PODSYSTEM SOLAR ECLIPSE
800,000
Hết hàng
RELX POD SYSTEM SUNSET GLOW
800,000
Hết hàng
RELX POD SYSTEM TURQUOISE
800,000
Hết hàng
RELX POD SYSTEM NABY BLUE
800,000
Hết hàng
RELX PODSYSTEM SOLAR ECLIPSE
800,000
Hết hàng
RELX PODSYSTEM NEBULA HAZE
800,000
Hết hàng
JUUL POD BLACK KIT
500,000
Hết hàng
JUUL POD BASIC KIT
500,000
Hết hàng
JUUL POD STARTER KIT
650,000
Hết hàng
RELX PODSYSTEM BLACK
800,000
Hết hàng
KILO 1K POD NUTTY
100,000
SEA 100 JUUL POD APPLE
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD BLUEBERRY
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD GRAPE
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD COTTON CANDY
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD MANGO
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD MINT
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD PINEAPPLE LEMONADE
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD PINK LEMONADE
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD RASPBERRY
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD RASPBERRY MENTHOL
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD STRAWBERRY
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD STRAWBERRY MENTHOL
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD WATERMELON
290,000
Hết hàng
VEEX ICED COLA PODS 2ML (3PCS/PACK)
330,000
Hết hàng
VEEX ICED MANGO PODS 2ML (3PCS/PACK)
330,000
Hết hàng
VEEX ICED GRAPE PODS 2ML (3PCS/PACK)
330,000
Hết hàng
RELX POD PRO TANGY PURPLE
150,000
Hết hàng
POD RELX CLASSIC FRUIT
350,000
Hết hàng
POD RELX BANANA
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA DARK SPARKLE
350,000
Hết hàng
THE JONES PODS JUUL MINTY FRESH
550,000
Hết hàng
POD RELX LYCHEE
350,000
Hết hàng
POD RELX TARO
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA WHITE FREEZE
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA BLUE BURST
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA FRUIT TEA
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA LUDOU ICE
350,000
Hết hàng
PHIX VAPE COOL MELON PACK PODS
600,000
Hết hàng
PHIX VAPE ORIGINAL TOBACCO PACK PODS
600,000
Hết hàng
PHIX VAPE GRAPE PODS
600,000
Hết hàng
PHIX VAPE BLUE RASPBERRY PODS
600,000
Hết hàng
THE JONES PODS JUUL STRAWBERRY PINK
550,000
Hết hàng
THE JONES PODS JUUL TOBACCO
550,000
Hết hàng
THE JONES PODS JUUL CLEAR MANGO
550,000
Hết hàng
THE JONES PODS JUUL RASBERRY BLUE
550,000
Hết hàng
POD RELX GOLD SPARKLE
350,000
Hết hàng
POD RELX LEMON TEA
350,000
Hết hàng
POD JUUL CLASSIC MENTHOL
600,000
Hết hàng
POD RELX FRESH CUCUMBER
350,000
Hết hàng
POD RELX BLUE BURST
350,000
Hết hàng
POD RELX GREEN TEA
350,000
Hết hàng
POD JUUL VIRGINIA TOBACCO
600,000
Hết hàng
POD JUUL CLASSIC TOBACCO
600,000
Hết hàng
POD JUUL COOL MINT
850,000
Hết hàng
Zalo
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: