Juul - Phix - Relx

CN 1: 2 Đường 41, Phường 6, Quận 4, Tp. HCM CN 2: 63 Hoa Sứ, Phường 7, Phú Nhuận, Tp. HCM
dermor2512@gmail.com
9AM- 9PM
0912799091
VEEX V1 SINGLE KIT
700,000
POD RELX LYCHEE
350,000
POD RELX TARO
350,000
POD RELX TURBO RED
350,000
POD RELX MANGO
350,000
VEEX V1 SINGLE KIT
700,000
Hết hàng
RELX LV SUPREME BLUE PODSYSTEM
790,000
Hết hàng
RELX LV SUPREME RED PODSYSTEM
790,000
Hết hàng
RELX LV SUPREME PLATINUM PODSYSTEM
790,000
Hết hàng
RELX LV SUPREME GOLD PODSYSTEM
790,000
Hết hàng
RELX LV SUPREME ROSE GOLD PODSYSTEM
790,000
Hết hàng
RELX ALPHA FROSTED PLATINUM
800,000
Hết hàng
RELX ALPHA ROYAL BLUE
1,050,000
Hết hàng
RELX POD SYSTEM SUNSET GLOW
800,000
Hết hàng
RELX POD SYSTEM TURQUOISE
800,000
Hết hàng
RELX POD SYSTEM SPACE GRAY
800,000
Hết hàng
RELX POD SYSTEM MYSTIC AURORA
800,000
Hết hàng
RELX PODSYSTEM SOLAR ECLIPSE
800,000
Hết hàng
RELX PODSYSTEM RED
800,000
Hết hàng
RELX ALPHA POD SYSTEM BLACK
1,250,000
Hết hàng
RELX ALPHA POD SYSTEM
1,250,000
Hết hàng
JUUL POD BLACK KIT
500,000
Hết hàng
JUUL POD BASIC KIT
500,000
Hết hàng
KILO 1K POD NUTTY
450,000
VEEX ICED MANGO PODS 2ML (3PCS/PACK)
300,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA KOREAN ZEST TEA
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA GINGER SPARKLE
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA FRUIT PUNCH
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA JAPANESE UME WINE
350,000
Hết hàng
POD RELX BANANA
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA DARK SPARKLE
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA FRUIT BEER
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA ICED CAFE
350,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD APPLE
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD GRAPE
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD COTTON CANDY
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD MANGO
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD MINT
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD PINEAPPLE LEMONADE
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD PINK LEMONADE
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD STRAWBERRY MENTHOL
290,000
Hết hàng
SEA 100 JUUL POD WATERMELON
290,000
Hết hàng
THE JONES PODS JUUL MINTY FRESH
550,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA WHITE FREEZE
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA BLUE BURST
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA CITRUS SPLASH
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA FRUIT TEA
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA LUDOU ICE
350,000
Hết hàng
POD RELX ALPHA FRESH RED
350,000
Hết hàng
PHIX VAPE COOL MELON PACK PODS
600,000
Hết hàng
PHIX VAPE ORIGINAL TOBACCO PACK PODS
600,000
Hết hàng
PHIX VAPE GRAPE PODS
600,000
Hết hàng
PHIX VAPE BLUE RASPBERRY PODS
600,000
Hết hàng
THE JONES PODS JUUL STRAWBERRY PINK
550,000
Hết hàng
THE JONES PODS JUUL CLEAR MANGO
550,000
Hết hàng
THE JONES PODS JUUL RASBERRY BLUE
550,000
Hết hàng
POD RELX MINT
350,000
Hết hàng
POD RELX LEMON TEA
350,000
Hết hàng
POD JUUL CLASSIC MENTHOL
600,000
Hết hàng
POD RELX FRESH CUCUMBER
350,000
Hết hàng
POD RELX GREEN TEA
350,000
Hết hàng
POD JUUL COOL MINT
850,000
Hết hàng
Zalo
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: